علامت اصفهان انتخابات در اصفهان مینو خالقی

علامت: اصفهان انتخابات در اصفهان مینو خالقی انتخابات مجلس نمایندگان مجلس انتخابات مجلس دهم اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی منطقه 4 در صدر تعداد متوفیات پایتخت کشور عزیزمان ایران ، سکته قلبی بیشترین علت فوت پایتخت نشینان

مدیر عامل شرکت بهشت زهرا (س) با اشاره به آمار متوفیان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در طول سال گذشته گفت: در میان مناطق 22 گانه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بی

منطقه 4 در صدر تعداد متوفیات پایتخت کشور عزیزمان ایران ، سکته قلبی بیشترین علت فوت پایتخت نشینان

سکته قلبی بیشترین علت فوت پایتخت نشینان/منطقه 4 در صدر تعداد متوفیات تهران

عبارات مهم : ایران

مدیر عامل شرکت بهشت زهرا (س) با اشاره به آمار متوفیان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در طول سال گذشته گفت: در میان مناطق 22 گانه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بیشترین و کمترین فوتی های پایتخت مربوط به مناطق 4 و 22 بوده هست.

اکبر توکلی در گفت وگو با ایسنا، گفت: در طول سال 1395، 54 هزار و 769 نفر در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران فوت کرده اند که از این تعداد 31 هزار و 268 نفر مرد، 22 هزارو 520 نفر زن و 981 نفر نوزاد بوده اند.

منطقه 4 در صدر تعداد متوفیات پایتخت کشور عزیزمان ایران ، سکته قلبی بیشترین علت فوت پایتخت نشینان

وی کمترین فوت شدگان را گروه سنی 5 تا 9 سال با 153 پسر، 113 دختر و 14 نوزاد بیان کرد که به طور کلی 280 فوت شده است را مشمول بر می شود و ادامه داد: این در حالیست که بیشترین آمار فوت شدگان هم مربوط به گروه سنی 65 سال به اوج می شود که 31 هزار و 725 نفر مشمول بر 16 هزار و 669 نفر مرد و 15 نفر هزارو 55 زن است.

مدیرعامل شرکت بهشت زهرا (س) با بیان اینکه در سال 1395، 16 هزارو 689 نفر در خارج از شرکت دفن شده است اند، تاکید کرد: از این رقم 10 هزارو 100 نفر مرد، 6426 نفر زن و 163 نفر نوزاد هستند و آمار دفن در شرکت نیز 38 هزار و 80 نفرشامل 21 هزار و 168 مرد، 16 هزار و 94 نفر زن و 818 نفر نوزاد بوده است.

مدیر عامل شرکت بهشت زهرا (س) با اشاره به آمار متوفیان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در طول سال گذشته گفت: در میان مناطق 22 گانه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بی

وی ادامه داد: بیشترین علت فوت ایست قلبی با 5330 نفر بوده که 2835 نفر مرد، 2443 نفر زن و 52 نفر نوزاد را مشمول بر می شود. همچنین میکروسفالی با یک مورد فوتی زن کمترین علت فوت پایتخت نشینان بوده است.

توکلی با بیان اینکه کمترین تعداد متوفیان پایتخت کشور عزیزمان ایران مربوط به منطقه 22 شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران است که مشمول بر 257 متوفی مرد و 178 زن هست، افزود: بیشترین تعداد فوت شدگان در بین 22منطقه پایتخت مربوط به منطقه 4 بوده که 3717 فوتی مشمول بر 2098 مرد، 1608 زن و 11 نوزاد بوده است.

واژه های کلیدی: ایران | نوزاد | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs