علامت اصفهان انتخابات در اصفهان مینو خالقی

علامت: اصفهان انتخابات در اصفهان مینو خالقی انتخابات مجلس نمایندگان مجلس انتخابات مجلس دهم اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی کاهش دما مصرف برق را کم کردن داد

پیک مصرف برق در روز جمعه به میزان ۵۸۲۸ مگاوات نسبت به روز پنجشنبه هفته جاری کم کردن یافت و به محدوده ۴۳ هزار مگاوات رسید.

کاهش دما مصرف برق را کم کردن داد

کاهش دما مصرف برق را کم کردن داد

عبارات مهم : صادرات

پیک مصرف برق در روز جمعه به میزان ۵۸۲۸ مگاوات نسبت به روز پنجشنبه هفته جاری کم کردن یافت و به محدوده ۴۳ هزار مگاوات رسید.

به گزارش ایسنا، با خنک تر شدن هوا در روز جمعه و تعطیلی مراکز دولتی و عمومی شاهد کم کردن پیک مصرف برق در این روز به میزان ۵۸۲۸ مگاوات نسبت به روز پنجشنبه بودیم، این در حالی است که عمده آینده نگری ها حاکی از زیاد کردن دما در روزهای آخر هفته بود.

کاهش دما مصرف برق را کم کردن داد

پیک مصرف برق در روز جمعه با ثبت عدد ۴۳ هزار و ۳۸۰ مگاوات نسبت به روز پنجشنبه با ثبت عدد ۴۹ هزار و ۲۰۸ مگاوات حدود ۵۸۰۰ مگاوات کم کردن نشان داد، جالب اینکه جهت نخستین بار در هفته های اخیر شاهد بودیم که در این روز پیک مصرف برق تقریبا برابر با مدت مشابه سال گذشته شد.

گزارش ها حاکی از این است که کل مبادلات برق نیز با ثبت عدد ۲۰۲۸ مگاوات با زیاد کردن روبرو شد، به گونه ای که نسبت به روز گذشته حدود ۳۰۰ مگاوات زیاد کردن نشان داد.

پیک مصرف برق در روز جمعه به میزان ۵۸۲۸ مگاوات نسبت به روز پنجشنبه هفته جاری کم کردن یافت و به محدوده ۴۳ هزار مگاوات رسید.

همچنین سهم صادرات از کل مبادلات دیروز برابر با ۱۳۹۹ مگاوات، و سهم واردات برابر با ۶۲۹ مگاوات بوده است.

میزان مصرف صنایع نیز با یک رویکرد افزایشی نسبت به روز پنجشنبه به ۴۲۳۱ مگاوات رسید که حدود ۳۰۰ مگاوات زیاد کردن داشت.

واژه های کلیدی: صادرات | پنجشنبه | روز گذشته | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs