علامت اصفهان انتخابات در اصفهان مینو خالقی

علامت: اصفهان انتخابات در اصفهان مینو خالقی انتخابات مجلس نمایندگان مجلس انتخابات مجلس دهم اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار پزشکی کشف عامل جدیدی که نشانه قریب‌الوقوع بودن حمله قلبی است

متخصصان قلب و عروق، فاکتور جدیدی را شناسایی کرده‌اند که نشانه قریب‌الوقوع بودن حمله قلبی است. 

کشف عامل جدیدی که نشانه قریب‌الوقوع بودن حمله قلبی است

کشف عامل جدیدی که نشانه قریب الوقوع بودن حمله قلبی است

عبارات مهم : شناسایی

متخصصان قلب و عروق، فاکتور جدیدی را شناسایی کرده اند که نشانه قریب الوقوع بودن حمله قلبی هست.

به گزارش ایسنا، متخصصان دانشگاه دولتی میشیگان موفق به شناسایی این عامل تازه شده است اند که می تواند نشانه قریب الوقوع بودن حمله قلبی باشد.

کشف عامل جدیدی که نشانه قریب‌الوقوع بودن حمله قلبی است

بر اساس این مطالعه در ۸۹ درصد موارد بیمارانی که در اوضاع سخت پاتالوژی خوابیدن شده است بودند، عروق کرونر آنها با کریستال های کلسترول مسدود شده است بود.

کلسترول با گذار از حالت مایع به حالت سخت یا کریستالی تبدیل شده است و مثل فرایند عوض کردن آب به یخ حجیم شده است و باعث بسته شدن عروق کرونر می شود و به سکته قلبی می انجامد.

متخصصان قلب و عروق، فاکتور جدیدی را شناسایی کرده‌اند که نشانه قریب‌الوقوع بودن حمله قلبی است. 

به گزارش ایندیپندنت، کریستال کلسترول با آزاد شدن، ممکن است به تولید مولکول اینترلوکین (پروتئین سیتوکین تنظیم کننده روند تصویر العمل التهابی) منجر شود که باعث وخیم تر شدن اوضاع شریان ها خواهد شد.

گروهی از متخصصان و پزشکان این دانشگاه بعد از آزمایش روی موادی که عروق کرونر را در شماری از بیماران مسدود کرده بودند تایید کردند که این مواد سفت و سخت شده است در واقع کریستال های کلسترول هستند و این کریستال ها در عروق ۸۹ درصد بیمارانی که در اوضاع وخیم به بخش اورژانس انتقال یافته اند مشاهده شده است است.

پزشکان هشدار دادند که اگر این مجموعه های کریستالی در عروق زیاد کردن یابند حتی می توانند به خود قلب نیز راه پیدا کنند. به گفته آنها، گام نخست و مهم جهت پیشگیری از تشکیل این بلورهای سخت کلسترول، تغذیه مناسب و ورزش است.

کشف عامل جدیدی که نشانه قریب‌الوقوع بودن حمله قلبی است

واژه های کلیدی: شناسایی | کلسترول | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs